Dekarbonizace motoru obecně

Motor každého automobilu se po čase začne zanášet karbonovými úsadami, které vznikají spalovaním paliva a částečně i maziva v prostoru motoru. Tyto úsady snižují výkon motoru a zvyšují spotřebu paliva. Odstranění těchto úsad se nazývá dekarbonizací

BG profesionální dekarbonizace motorů

Problém:
Úsady začnou postupně zanášet sací a výfukové ventily, vstřikovací trysky, spalovací komoru, výfukový systém i katalyzátor, což způsobuje ztrátu síly motoru, pokles kompresních tlaků a tím i výkonu motoru, nepravidelné zážehy, klepání motoru, špatné startování.

Řešení:
Dekarbonizace

Co je to dekarbonizace? Odstranění úsad v motoru. Důsledkem dekarbonizace jsou:
Čisté vstřikovací trysky.
Čistá spalovací komora.
Čisté ventily.
Odstranění úsad ze spalovací komory.
Rovnováha mezi palivem a vzduchem v systému.
Okamžitý účinek výrobků BG
Odstraňují problémy při startování a nepravidelný chod motoru.
Obnovují funkci vstřikovacích trysek.
Snižují emise.
Zvyšují výkon a kompresi.
Prodlužují životnost katalyzátorů a filtrů pevných částic.
Snižují spotřebu paliva.
Zmenšují klepání motoru při volnoběhu.

Výrobky BG jsou speciálně sestavené chemicko-technické přípravky, pouze pro profesionální použití. Neobsahují alkohol a nejsou to aditiva, takže interval servisu dekarbonizace je vždy po ujetí 30 000 - 60 000 km ( dle požadovaného servisu nebo při vyskytnutí obtíží - snížený výkon, vysoké emise, vysoká spotřeba paliva, nepravidelný chod motoru, špatné starty, atd.).

Pro profesionální SERVIS DEKARBONIZACE je také k dispozici přístroj, díky kterému aplikace není náročná na prostor, čas ani pracovní sílu. Bez jakéhokoliv rozebírání motoru, během 50 minut a složité mechanické procedury.

Ukázka dekarbonizace motoru