Základní diagnostika

RESET servisních intervalů
Načtení závad
Přizpůsobení a přenastavení servisních hodnot (RESET volnoběhu, atd...)


Hloubková diagnostika

Měření hodnot v reálném čase pomocí osciloskopu
Digitální měření tlaku paliva
Diagnostika zapalování osciloskopem
Měření průběhu signálu lambda sondy osciloskopem v reálném čase
Měření všech fyzikálních veličin osciloskopem v reálném čase